Wanneer is een wijn biologisch?

Wat is een biologische wijn?

Een Europese Verordening 203/2012, gepubliceerd in het officiële publicatieblad van de EU op 9 maart 2012 liet uiteindelijk toe om de biologische wijnsector te regulariseren na een aantal jaren van controverse. De verordening stelt nieuwe regels vast met betrekking tot de productie van biologische wijnproducten waarin ook de wijnbereidingsmethoden worden geschetst en goedgekeurd door het Permanent Comité voor de biologische landbouw (SCOF). Het Eurobio logo verteld de consument dat het een biologische wijn betreft.

Gecertificeerd

De nieuwe wetgeving maakt het ook mogelijk om het Eurobio logo op het etiket te plaatsen voor wijnmakers die zijn gecertificeerd door een bevoegde instantie. De inhoud van de verordening voorziet in een aantal beperkingen in het gebruik van bepaalde oenologische procedés en hulpstoffen tijdens de wijnbereidingsfase. Een biologische producent kan ongeveer de helft van het aantal adjuvant gebruiken die een reguliere fabrikant volgens voorschrift voorschrijft. De hoeveelheid zwaveldioxide in biologische wijnen was een van de meest besproken onderwerpen in Italië met het uiteindelijke besluit van de EU om limieten die door veel Italiaanse wijnboeren niet werden aanvaard omdat ze als te hoog werden beschouwd. We moeten niet vergeten dat de klimatologische omstandigheden in Italië het mogelijk maken om wijnen met een gemiddeld lagere sulfiet hoeveelheid te produceren dan producenten uit de Alpen.

In de goedgekeurde verordening zijn de grenswaarden voor totale zwaveldioxide voor rode droge wijn tot 100 mg/l vastgesteld en voor droge witte wijn maximaal 150 mg/l.

Dit stelt een wijnmaker in staat om de "biologische" wijn te produceren als hij voldoet aan het onderstaande:

  • In de wijngaard: wij produceren biologische druiven, geteeld zonder de hulp van synthetische chemicaliën (meststoffen, herbiciden, fungiciden, insecticiden, pesticiden in het algemeen) en zonder het gebruik van genetisch gemodificeerde organismen;
  • In de kelder: de wijnbereiding gebeurt uitsluitend met behulp van de oenologische producten en processen die zijn toegestaan in het voorschrift 203/2012.

In ieder geval heeft wijnmakereen certificatie van overeenstemming nodig door een certificeringsinstantie. Zeker, binnen de grenzen en voorschriften die door de regelgeving worden opgelegd zal elke gecertificeerde biologische producent zijn eigen specifieke gedrag volgen en gebruikmakende van de oenologische praktijken die dichter bij het persoonlijke concept van "duurzame landbouw" staan.

E. Pira e Figli Chiara Boschis is een gecertificeerde biologische wijnmaker en mag het logo op haar etiketten voeren. Chiara is daarmee één van de weinige in Piemonte.

Terug naar blog